ပထမအႀကိမ္က်ပ္ငါးရာတန္ထီဖြင့္ပြဲမွ ေပါက္မဲမ်ား

Trending & NEW
01/04/2017
398 views
( ၁ ) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀တန္ထီဖြင့္ပြဲ
( ၁-၄-၂၀၁၇ )အားလံုးပဲကံထူးႏိုင္က်ပါေစ☺

က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းဆု
ပ-၅၉၆၈၇၂

က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ဆု
ဃ-၇၃၅၇၃၁

က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ဆု
ပ-၈၁၆၄၄၃

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမ်ား
က်ပ္သံုးသိန္းဆု
အကၡရာႏွင့္ဂဏန္းငါးလံုးအစဥ္လိုက္တူ

ဓ-၄၂၀၈၃
ဒ-၈၄၈၃၁
ဓ-၃၂၇၉၂
ဠ-၁၉၉၈၈
သ-၁၀၅၀၂
ဠ-၃၃၆၁၄
လ-၇၁၉၈၀
စ်-၃၂၂၀၆
ဋ-၈၁၈၆၀
သ-၁၂၆၈၆

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမ်ား
က်ပ္ႏွစ္သိန္းဆု
အကၡရာႏွင့္ဂဏန္းေလးလံုးအစဥ္လိုက္တူ

က-၆၈၈၂
ဒ-၅၅၉၉
ပ-၁၈၈၆
ဝ-၁၇၁၂
ယ-၁၁၄၉
ဎ-၇၀၀၃
ထ-၁၀၈၉
ကဂ-၃၃၆၉
ကက-၉၉၂၂
ဓ-၈၅၆၂


Credit TT Aung Aung
Shareလုပ္ၿပီးအမွတ္မ်ားရယူပါ
0 Aavapoints

Trending:

ကမၻာ့အေခ်ာဆုံး အက်ဥ္းသား

ကုသိုလ္ကံကေတာ့
more

Khwarnyo

Share  387 Views

Sales လား?Marketing လား?

Sale လား၊ Marketing လား ?
more

Amanda

Share  598 Views