၃၆၀ ဒီဂရီအထိ လည္ပတ္နိုင္ေသာမိုးေမွ်ာ္တိုက္ကို ဒူဘိုင္းတြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အၿပီးေဆာက္လုပ္မည္

Trending & NEW
24/02/2017
214 views
ဒူဘိုင္းတြင္ အသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္ Dynamic Tower Hotel မိုးေမွ်ာ္တိုက္ၾကီး ကို ၃၆၀ ဒီဂရီ လည္ပတ္နိုင္ေသာ မိုးေမွ်ာ္ တိုက္အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟု သိရပါတယ္။ မိုးေမွ်ာ္တိုက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအ တြက္ ေနဝင္ေနထြက္ ရႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားကို အကန႔္အသတ္မရွိ ၾကည့္ရႈခံစားနိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ေဆာက္ လုပ္သြားနိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ 
   
မိုး ေမွ်ာ္တိုက္ႀကီး၏ အထပ္တစ္ထပ္ႏွင့္ တစ္ထပ္ၾကားတြင္ ေလစြမ္းအင္သုံး တာဘိုင္မ်ားကို အလ်ားလိုက္ထားရွိထား ၿပီး အထပ္တစ္ထပ္စီ၏ အမိုးမ်ားတြင္ ဆိုလာျပားမ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအင္ကို အသုံးျပဳနိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာက္အအုံကို လွ်ပ္စစ္မီးေပးနိုင္ရန္ ေလာင္စာစြမ္းအင္မလိုအပ္ပဲ ေနစြမ္းအင္သုံး တာဘိုင္ ၇၉ လုံး ကိုသာ အသုံးျပဳသြားမည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ေဆာက္လုပ္မည့္ Dynamic Group က ဟိုတယ္ တစ္ခုထက္ ပိုမိုထူးျခားေသာ အေတြ႕အ ႀကဳံမ်ားရရွိေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပး သြားမည္ဟုလည္း ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။
   
ဟိုတယ္ႀကီး၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို လူေနအိမ္ခန္း အျဖစ္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခန္းလွ်င္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။ အစၥေရး-အီတလီ ဗိသုကာပညာရွင္ ေဒးဗစ္ဖစ္ရွာသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၉ ႏွစ္ခန႔္ က Dynamic Tower ၏ ဒီဇိုင္းကို တင္ ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ေဆာက္လုပ္ထား သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ ခု ခ်ိတ္ဆက္ကာ လည္ပတ္နိုင္သည့္ မိုး ေမွ်ာ္တိုက္အျဖစ္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ သြားမည္ဟု သိရွိရပါတယ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေစာင့္ ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ ေရပိုက္ျပႆနာကဲ့သို႔ေသာ အတြင္းပိုင္း ေဆာက္လုပ္ေရးျပႆနာမ်ား ေၾကာင့္ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ေဆာက္လုပ္မည့္အ စီအစဥ္သည္ ေႏွာင့္   နးေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အထပ္ေပါင္း ၈၀ ရွိသည့္ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ ေဒၚလာ ၄၄၄သန္း ကုန္က်မည္ဟု ခန႔္မွန္းထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရပါတယ္။   
Shareလုပ္ၿပီးအမွတ္မ်ားရယူပါ
0 Aavapoints

Trending:

ကမၻာ့အေခ်ာဆုံး အက်ဥ္းသား

ကုသိုလ္ကံကေတာ့
more

Khwarnyo

Share  387 Views

ကမာၻ႔ အလ်ဳိ႕၀ွက္ဆုံးေနရာ (သုိ႔) AREA51 …!

Area51 ဆုိတာ လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြနဲ႔
more

icecream

Share  583 Views