သင့္ကေလးအဝလြန္ေနၿပီလား?ဘယ္လိုအခ်က္ေတြေၾကာင့္လဲ?ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ?

Trending & NEW
18/02/2017
414 views
*** သင့္ကေလး အ၀လြန္ေနျပီလား ***

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အထိ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ အာဟာရသုေတသနဌာနခြဲမွ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေတာင္ၾကီး ႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ ျမိဳ ့တို ့ရွိ ျမိဳ ့လယ္ေကာင္၊ ျမိဳ ့စြန္ ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဦးေရ ၂၉၀၀ ဦးကို အာဟာရႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့လယ္ေကာင္ရွိ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ မႏၱေလး၊ ေတာင္ၾကီး ႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ ျမိဳ ့တို ့ရွိ ကေလးငယ္မ်ားထက္ အ၀လြန္ေရာဂါ ပိုမိုျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ ့ရွိ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ရန္ကုန္ျမိဳ ့ရွိ ကေလးငယ္မ်ား အ၀လြန္ေရာဂါပိုမိုျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ အသင့္စားသံုးနိုင္သည့္ အဆီပါ၀င္မႈမ်ားျပားေသာ ၾကက္သားေၾကာ္၊ ဒိုးနတ္၊ ဟမ္ဘာဂါ စေသာဆိုင္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဒါ့ျပင္ အျခား မႏၱေလး၊ ေတာင္ၾကီး ႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ ျမိဳ ့တို ့ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ရန္ကုန္ျမိဳ ့ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ကေလးမ်ား ကစားနိုင္မည့္ေနရာ နည္းပါးျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျပဳလုပ္ခ်ိန္ မရွိျခင္းတို ့ေၾကာင္းလည္းေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါ သုေတသနစာတမ္းအရ ၄င္းကေလးငယ္ ၂၉၀၀ ဦး၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္ ့ဟာ ထုပ္ပိုးျပီးသား အသင့္စား အေၾကာ္ ထုပ္မ်ား ႏွင့္ အသင့္စား ေခါက္ဆြဲထုပ္မ်ားကို ရက္သတၱ တစ္ပတ္လွ်ွင္ တစ္ရက္မွ ႏွစ္ရက္ခန္ ့ စားသံုးမႈကို ေတြ ့ရွိရျပီး၊ ၄င္း ကေလးငယ္ဦးေရ၏ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္ ့သာ ေန ့စဥ္ ေသာက္သံုးရမည့္ နို ့ႏွင့္ နို ့ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ပတ္လွ်င္ ေျခာက္ရက္မွ ခုႏွစ္ရက္အထိ ေသာက္သံုးမႈရွိသည္ကို ေတြ ့ရွိရေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သင့္ကေလး အ၀လြန္ေနျပီလား။

ကေလးမ်ားဟာ သူတို ့လိုအပ္ေသာ အာဟာရပမာဏထက္ ပို္၍စားမိပါက၊ သူတို ့ခႏၶာကိုယ္က ခြန္အား(energy) အတြက္ သံုးျပီး ပိုလွ်ံေနေသာ ကယ္လိုရီမ်ားကို အဆီဆဲလ္ေတြအျဖစ္ သိုေလွာင္ထားလိုက္ပါတယ္။ သူတို ့ ခႏၶာကိုယ္က သိမ္းဆည္း ထားေသာ စြမ္းအင္မ်ားကို သံုးဖို ့မလိုပါက အဆီဆဲလ္မ်ား ပိုမိုၾကီးထြားလာျပီး ၀ျဖိဳးလာေစပါေတာ့တယ္။ ကေလးမ်ား အသက္ၾကီး လာေလေလ၊ အ၀လြန္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ေလ့လာမႈ မွတ္တမ္းမ်ားအရ၊ အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္ အရြယ္အထိ ကေလး ငါးေယာက္တြင္ အနည္းဆံုး တစ္ေယာက္မွာ အ၀လြန္ေသာကေလးမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုအေက်ာ္က ကေလးမ်ားအ၀လြန္ႏႈန္းဟာ ယခုအခါ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပိုမို မ်ားျပားလာျပီး အ၀လြန္ေသာ ကေလးမ်ားအေရအတြက္ဟာလည္း ႏွစ္ဆ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကေလးကို အ၀ မလြန္ေစရန္ ႏွင့္ က်န္းမာေသာ ကို္ယ္အေလးခ်ိန္ရွိေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းေကာင္းမ်ားျဖင့္ ၾကိဳတင္တားဆီးသင့္ ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုက္ရပါတယ္။

· ကယ္လိုရီပမာဏမ်ားျပီး အာဟာရတန္ဖိုးနိမ့္က်ေသာ အစားအစာ(ဥပမာ အသင့္စား အာလူးအၾကြတ္ေၾကာ္)မ်ားကို ေရွာင္ပါ။

· မည္သည့္အစားအစာကုိမဆို ေက်ေက်ညက္ညက္ ၀ါးစားခိုင္းပါ။

· သၾကားပါ၀င္ေသာအခ်ိဳရည္မ်ား ေသာက္သံုးျခင္းကို ကန္ ့သတ္ေပးထားပါ။

· အသီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားမ်ားေကြ်းပါ။

· အသင့္စား စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသို ့ ထြက္စားျခင္းကို ကန္ ့သတ္ပါ။

· အသက္အရြယ္အလိုက္ အစားအေသာက္ကို ခ်ိန္ဆ၍ ေကြ်းေမြးပါ။

· တီဗီြၾကည့္ျခင္း (သို ့) ဂိမ္းကစားျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ IT ပစၥည္္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို တစ္ေန ့လွွ်င္ အလြန္ဆံုး ၂ နာရီ ခန္ ့သာ သံုးစြဲခြင့္ျပဳပါ။

. ေစာေစာအိပ္ရာ၀င္ခိုင္းပါ (ကေလးမ်ားကို ခပ္ေစာေစာအိပ္ရာ၀င္ေစျခင္းက အ၀လြန္ျခင္းကို တားဆီးေပးသည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု အိုဟိုင္းယိုးတကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာဆာရာအန္ဒါဆင္ က အၾကံျပဳ ထားပါတယ္)

· ကုိယ္ကာယလႈပ္ရွားမႈ ရွိပါေစ (ကေလးႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေလ့က်င့္ခန္းအခ်ိဳ ့ကို ျပဳလုပ္ေစျပီး၊ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းမွ ရရွိေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုလည္း ကေလးမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ေျပာျပပါ)

· တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး တစ္ၾကိမ္ သင့္ကေလးကို ဆရာ၀န္ႏွင့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွတ္ခ်က္။

(၁) ကေလးမ်ား အ၀မလြန္ေစေရးအတြက္ မိသားစုက႑ဟာလည္း လြန္စြာအေရးပါလွပါတယ္။ အြန္ကာရီယိုျမိဳ ့ ဂူအက္ဖ္ တကၠသိုလ္မွ သုေတသီတစ္ဦး၏ ေလ့လာစမ္းစစ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားအရ၊ ေႏြးေထြးခ်စ္ခင္မႈရိွေသာ မိသားစုတြင္ ၾကီးျပင္းလာေသာ သမီးမိန္းကေလးမ်ားမွာ fast food (ေခၚ) အျမန္ျပင္အစားအစာ စားသံုးမႈနည္းျပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္လည္း အလြန္ မမ်ားၾက တာကို ေလ့လာေတြ ့ရွိရေၾကာင္း၊ ဖခင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူ သားေယာက်ာ္းေလးမ်ားမွာလည္း အ၀လြန္မႈနည္းပါးေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ ့ရွိရပါတယ္။

(၂) မိခင္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အဆီဓာတ္ျမင့္မားေသာ အစားအစာမ်ား စားမိပါက၊ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္ သံုးဆက္အထိ အ၀လြန္ျဖစ္လာနိုင္ျခင္း ႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားနိုင္ျခင္းကဲ့သို ့ေသာ အႏၱရာယ္ေတြ ၾကံဳေတြ ့လာေစ နိုင္ပါတယ္။
မူရင္း ေပါက္ေပါက္

    

       
Shareလုပ္ၿပီးအမွတ္မ်ားရယူပါ
0 Aavapoints

Trending:

ကမၻာ့အေခ်ာဆုံး အက်ဥ္းသား

ကုသိုလ္ကံကေတာ့
more

Khwarnyo

Share  387 Views

Sales လား?Marketing လား?

Sale လား၊ Marketing လား ?
more

Amanda

Share  597 Views