ေညာင္ေရြွအ၇ွင္မဟာရာဇာေစာ္ဘြားျကီးဘု၇ားဆာစ၀္ေမာင္နတ္ရြာစံေတာ္မူမည့္ဆဲဆဲအတိတ္နိမိတ္ျပျခင္းအေျကာင္း

Travels & Holidays
01/02/2017
217 views
ေညာင္ေရႊအရွင္မဟာရာဇာေစာ္ဘြားႀကီးဘုရား ဆာစဝ္ေမာင္ နတ္ရြာစံေတာ္မမူမီႏွင့္ နတ္ရြာစံေတာ္မူမည့္ဆဲဆဲ အတိတ္နိမိတ္ျပျခင္းအေၾကာင္း >> သကၠရာဇ္ ၁၂၈၅-ခုႏွစ္ေတာ္သလင္းလဆန္း(၁၅)ရက္ေန႔ကစ၍ ယင္းသည့္ လျပည့္ေက်ာ္(၁၀)ရက္ေန႔အထိ ကုသိုလ္ေတာ္ ရတနာမာန္ေအာင္ေစတီေတာ္ အထက္ပစၥယာ အဂၤါေထာင့္ ေက်ာက္မွန္ ပိတ္မုခ္လိုဏ္အတြင္း ကိန္းဝပ္စံပါယ္ေတာ္မူေသာ ရပ္ေတာ္မူရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ ေနေရာင္အရွိန္ႏွင့္ မွန္ပိတ္အေရာင္တို႔သည္ ေတြ႕ထိေသာအခါ သက္တံ့ေရာင္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚသည္ကို ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္သည္ဟု ယင္း(၁၀)ရက္အတြင္း အေဝးအနီးမွ ျပည္သူတို႔လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကသျဖင့္ ဥဩေဒးယ်ျဖစ္ျခင္း။
သကၠရာဇ္ ၁၂၈၇-ခုႏွစ္ ဝါေခါင္လတြင္ ေညာင္ေရႊအရွင္မဟာရာဇာေစာ္ဘြားႀကီး ဆာစဝ္ေမာင္သည္ ျပင္းထန္စြာအဖ်ားေရာဂါကပ္ေရာက္ေတာ္မူစဥ္ ယင္းသည့္ဝါေခါင္လဆန္း(၁၀)ရက္ေန႔ ညေနစက္နာရီ (၅)နာရီ (၁၀)မိနစ္အခ်ိန္၌ ေဆာက္လုပ္ေတာ္မူဆဲ ေဟာ္နန္းျပႆ ဒ္ ပိႏၷဲတိုင္ထိပ္တြင္ အေရွ႕အရပ္က လင္းတငွက္သည္ ပ်ံလာ၍ နားေနသျဖင့္ က်ီးအေပါင္းတို႔ကထိုးသုတ္ေသာအခါ မူလပ်ံလာရင္း အေရွ႕အရပ္သို႔ျပန္သြားျခင္း။
              သကၠရာဇ္ ၁၂၈၈-ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆုတ္(၄)ရက္ေန႔ ညစက္နာရီ(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဥမၼတၱကသူရူးေမာင္စံရာသည္ အဝတ္လစ္၊ အစားလစ္ႏွင့္ ေအာင္ေတာ္မူၿပီဟု သုံးႀကိမ္သုံးဖန္ ေအာ္ဟစ္ၿပီးမွ ေဟာ္ေတာ္သို႔တက္ေလ၏။ ေဟာ္ဦးေတာ္အေစာင့္အရာရွိ ကိုယ္ရံေတာ္ လူပ်ိဳေတာ္တို႔သည္ အံ့အားသင့္ေနၾကဆဲအတြင္း အရွင္သခင္ေစာ္ဘြားႀကီးဘုရား စက္ေတာ္ေခၚေသာ အခန္းေတာ္ေခါင္းရင္းတည့္တည့္ရွိ အျမဲမဖြင့္ဘဲ ပိတ္ဆို႔ထားေသာတံခါးေပါက္ကို လက္သီးျဖင့္ ထိုးႀကိတ္တြန္းလွန္ဖ်က္ တံခါးအနည္းငယ္ပြင့္ေသာအခါ ဥမၼတၱကသူရူးေမာင္စံရာသည္ မရမကလၽွိဳ ဝင္ၿပီးလၽွင္ စက္ေတာ္ေခၚရာေခါင္းရင္းကစ၍ အိပ္ရာေတာ္ကို ခ်ဥ္းနင္းၿပီးလၽွင္ အတြင္းေတာ္သို႔ဝင္ေရာက္ေသာအခါ သခင္မမ်ားက အရွင္သခင္ေစာ္ဘြားႀကီးဘုရားကို ထူမပိုက္ေပြ႕တြဲယူၿပီး အေနာက္ပိုင္းအေဆာင္ေတာ္မ်ားသို႔ ထြက္ေတာ္မူရာ သူရူးေမာင္စံရာသည္ ရွာေဖြလိုက္လံ၍မမီမခ်င္း ေတာက္ေလၽွာက္လိုက္ပါလာေလသည္။ သခင္မမ်ားအထဲတြင္ တိုးဝင္ၿပီးသကာလ အရွင္သခင္ေစာ္ဘြားႀကီးဘုရားကို ေနာက္ကေန၍ ခါးေတာ္ကိုေပြ႕ဖက္ဆြဲငင္ေသာအခါ သူရူးဥမၼတၱကေမာင္စံရာ၏ကိုယ္ေပၚတြင္ အရွင္သခင္ေစာ္ဘြားႀကီးဘုရားက ယိမ္းယိုင္လိုက္ပါၿပီး ထိုင္ေတာ္မူဆဲအတြင္း ကိုယ္ရံေတာ္တို႔က ပုတ္ခတ္ႏိုက္ေပြ႕ထားေသာ သူရူးေမာင္စံရာလက္ကို ဆြဲငင္ေျဖယူၿပီး သူရူးလက္မွေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း လြတ္ထြက္ရေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းဥမၼတၱက သူရူးေမာင္စံရာ ဝင္ေရာက္ေသာနိမိတ္ျဖစ္ျခင္း။ ထိုႏွစ္ ဝါဆိုလတြင္ ေဆာက္လုပ္ေတာ္မူဆဲရွိေသာ ေဟာ္နန္းျပႆ ဒ္ေတာ္ႀကီး၏ ပ်ဥ္အခင္းေအာက္ လက်္ာအုတ္နံရံတြင္ ပ်ားစြဲျခင္း။ ယင္းႏွစ္ ဝါေခါင္လဆန္း(၈)ရက္ေန႔ ည(၇)နာရီအခ်ိန္တြင္ ကုသိုလ္ေတာ္ ရတနာမာန္ေအာင္ေစတီ အေရွ႕လုိဏ္ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ျမတ္ႀကီးမွ ေရာင္ျခည္ေတာ္ကြန္႔ျမဴးလ်က္ ေစတီေတာ္ငွက္ျမတ္နား စိန္ဖူးေတာ္သို႔ေရာက္ ေမာင္းေသာေရာင္ျခည္ေတာ္ျပျခင္း။ ယင္း ၁၂၈၈-ခုႏွစ္ ဝါေခါင္လဆန္း(၁၁)ရက္ေန႔ကစ၍ ၎လဆုတ္(၅)ရက္ေန႔တိုင္ (၁၀)ရက္တြင္း ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ ခရီး ၂မိုင္ခန္႔ရွိ ေဗာရိသတ္ေစတီေတာ္အလုံး၌ ယခုကာလေပၚေပါက္လာေသာ လၽွပ္စစ္မီးလုံးကေလးမ်ားကဲ့သို႔ၿဖိဳးၿဖိဳးျပက္ ထိန္လင္းေသာေရာင္ျခည္ေတာ္ကြန္႔ျမဴးျခင္း။ ယင္းႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္လျပည္ေက်ာ္(၈)ရက္ေန႔ ညအခ်ိန္တြင္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕အေရွ႕ေတာင္တန္း ေတာင္ဖက္ ဆင္ေတာင္ဆင္ၿမီးဘုရားကစ၍ ယင္းေတာင္အားလုံး မီးေတာက္မီးလၽွံတို႔သည္ တစ္ေတာင္လုံး ထိန္လင္းလ်က္ျပျခင္း။
   
             

ယင္းႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ေလာက္ကစ၍နတ္ရြာစံေတာ္မမူမီ ရက္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ခန္႔တြင္ စံေတာ္မူရင္း ေဟာ္ေတာ္ေနာက္ေဖးေဆာင္အနီး "အာေသာကာဝ"ဟူေသာ ေရႊက်ီးညိဳသည္ (၂)ရက္(၃)ရက္ ဆက္ခါဆက္ခါ နိမိတ္ကို တင္ေလၽွာက္ဆက္သျခင္း။ ယင္း အာေသာကာဝ ဟူေသာနိမိတ္သည္ ေတာင္တြင္းဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေပ်ာ္ မမာေတာ္မူေသာအခါက နိမိတ္အရ ေကာက္ယူေျဖဆိုသကဲ့သို႔ ေျဖဆိုၾကသည္မွာ "အာ"တည္းဟူေသာ တနဂၤေႏြသား ေညာင္ေရႊအရွင္မဟာရာဇာေစာ္ဘြားႀကီးသည္ "ေသာ" တည္းဟူေသာ ဆပြတ္ရက္ ေသာၾကာေန႔၌ "ကာ" တည္းဟူေသာ ကမၼဇရုပ္ေတာ္ႏွင့္တကြအားျဖင့္ "၀" သည္ သုဥ္းလတၱံ႕ဟု ေျဖဆိုၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ယင္းႏွစ္ နတ္ရြာစံေတာ္မူမည့္ကာလ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း(၁၁)ရက္ေန႔ စံေတာ္မူေသာေဟာ္ဦးေတာ္ မဂၤလာအလယ္ မာရဘင္အတြင္းရွိ ေဟာ္ဦးေတာ္အေဆာင္ ဝဲဘက္ထုပ္ခံ သစ္တိုင္၌ ေသြးကဲ့သို႔ နီနက္ေသာ အေရာင္အဆင္းရွိေသာ သစ္တိုင္မ်က္ရည္ယိုထြက္ျခင္း။ ေကာဇာ ၁၂၈၈-ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ရွိ နန္းသဲနတ္ကြန္း(နတ္ႀကီးစင္) အထင္ကရ သစ္ပင္အုပ္ႀကီးအတြင္း အရံသစ္ပင္ေျမာက္မ်ားစြာ အပိုင္းပိုင္းက်ိဳးျပတ္ၿပိဳလဲျခင္း။ ထိုေန႔ နာရီျပန္(၁)ခ်က္အခ်ိန္တြင္ ေဟာ္ေတာ္ေတာင္ဘက္၌ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ေအာ္ဟစ္အုံးအင္း က်ီးမ်ားစြာ ၿပိဳျခင္း။ ထိုေန႔ ည(၉)နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေတာ္လဲျခင္း၊ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ကစ၍ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္အရပ္သို႔ စံေတာ္မူရင္းေဟာ္ေတာ္ေပၚကို ျဖတ္သန္းလ်က္ ဥကၠာမီးလုံးပ်ံျခင္းႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း နတ္ရြာစံေတာ္မူေလသည္။ (အမတ္ေထာက္ဦးၿငိမ္း၏ မိုင္းေယာင္ေဝွ(ေခၚ) ေညာင္ေရႊရာဇဝင္ေတာ္ႀကီး မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါသည္။) 

                            

ခုလိုရာဇ၀င္ေလးေတြေရာေလ႔လာလည္ပတ္စရာေလးေတြမ်ားတဲ့ေညာင္ေရြွျမိဳ႕ေလးကိုေနာက္တေခါက္လည္ပတ္ခ်င္မိပါတယ္ရွင္....

             
Shareလုပ္ၿပီးအမွတ္မ်ားရယူပါ
0 Aavapoints
Linn Oo 25/12/2017 at 11:11 PM

Good

Trending:

Junction City ကုိ Online က အရင္သြားလည္ၾကမယ္ ( Finale )

နားျပီးျပီးဆုိေတာ့
more

Thel

Share  521 Views

Junction City ကုိ Online ေပၚကအရင္သြားလည္ၾကမယ္ ( Part - II )

ကဲ ေရွ ႔တစ္ပုိင္းမွာ စာေရးသူ
more

Thel

Share  841 Views

မ်ကိလံုးက်န္မာေရး

  ယေန႔ တိုးတက္လာတဲ့
more

White lotus

Share  492 Views

RC Slab အမိ်ဳး မိ်ဳးအေျကာင္း သိေကာင္းစရာ

Construction  ေတြမွာ လုပ္ေနတဲ႔
more

White lotus

Share  651 Views