ခ်ဥ္ေပါင္၏က်န္းမာေရးလ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား

Food & Recipies
31/01/2017
468 views
*** ေရႊခ်ဥ္ေပါင္၏ က်န္းမာေရး လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ***

ျမန္မာျပည္တြင္ ခ်ဥ္ေပါင္နီ၊ ခ်ဥ္ေပါင္ျဖဴ၊ ခ်ဥ္ေပါင္ခါး၊ ကုလားခ်ဥ္ေပါင္ငယ္၊
ကုလားခ်ဥ္ေပါင္ၾကီး၊ ေတာခ်ဥ္ေပါင္၊ ခ်ဥ္ေပါင္နီ လက္ျခား၊ သေဘၤာခ်ဥ္ေပါင္၊
ဘိလပ္ခ်ဥ္ေပါင္၊ ေရႊဘိုခ်ဥ္ေပါင္ ဟူ၍ အမ်ိဳးအမည္မ်ားျပားလွပါတယ္။ ၄င္းတို
့အနက္ လူသိမ်ားျပီး အသံုးမ်ားေသာ ခ်ဥ္ေပါင္ေတြကေတာ့ (က) ခ်ဥ္ေပါင္ခါး (ခ)
ခ်ဥ္ေပါင္ျဖဴ
(ဂ) ခ်ဥ္ေပါင္နီလက္ခ်ား တို ့ဘဲ ျဖစ္ရွိပါတယ္။ (က) ခ်ဥ္၍ အနည္းငယ္ငန္ေသာ
ခ်ဥ္ေပါင္ခါးပင္ဟာ သံုးေပ မွ ငါးေပအထိျမင့္ျပီး၊ ႏူးညံ့ေသာဆူး
ႏွင့္အေမႊးမ်ားပါရွိပါတယ္။ အရြက္ ေပၚမွာ ေလးခု၊ ငါးခု အကဲြမ်ားရွိျပီး
အစိပ္အပိုင္းတိုင္းမွာ ေခြးသြားစိပ္မ်ားပါရွိပါတယ္။ အပြင့္က၀ါ၍ အေစ့မည္းပါတယ္။
(ခ) အပူ ဓာတ္ရွိ၍ အခ်ဥ္ေပ့ါေသာ ခ်ဥ္ေပါင္ျဖဴပင္က ႏွစ္ေပ မွ သံုးေပအထိျမင့္ျပီး
အရြက္မွာ အစြန္း သံုးခု(သို ့)ငါးခုစီ ပါရွိေနပါတယ္။ အပြင့္မွာ
အျဖဴေရာင္ျဖစ္ျပီး တစ္ပင္လံုးျဖဴေဖြးေသာ အေမႊးနုမ်ားပါရွိပါတယ္။ (ဂ)
ခ်ဥ္၍အပူဓာတ္ရွိေသာ
ခ်ဥ္ေပါင္နီ လက္ခ်ား ပင္က တစ္မိုက္သာသာ ခန္ ့ျမင့္ျပီး၊ အရြက္မွာ ဥသ႑ာန္ရွိ၍
အဖ်ားခြ်န္းကာ အရြက္ပါးလ်၍ ေနပါတယ္။ အပြင့္က၀ိုင္း၍ ျဖဴပါ တယ္။ အသီးမွာ
ဆီးသီးအလတ္စား အရြယ္ခန္ ့ရွိကာ ႏုစဥ္အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ျပီး၊
မွည့္လွွ်င္၀ါသြားတတ္ပါတယ္။

ခ်ဥ္ေပါင္ေစ့ေတြကို ေဆာင္းပိုင္းအေအးဓာတ္၀င္လာခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးပါက လံုး၀
အပင္မေပါက္ေတာ့ေပ။ ေဆာင္းဖက္မကူခင္ မိုး ကုန္စတြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးပါမွ
ခ်ဥ္ေပါင္ေစ့မွာ အပင္ေပါက္စိတ္ခ်ရပါမယ္။ သို ့မဟုတ္ဘဲ ေဆာင္းရာသီ အေအးဓာတ္၀င္
ခ်ိန္မွာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးပါက သဲထဲေရသလြန္သလို အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္ေစပါမယ္။
အကယ္၍ ခ်ဥ္ေပါင္ကို အေအးဓာတ္၀င္ သည့္ ေဆာင္းရာသီမွာ စိုက္ပ်ိဳးလိုပါက အေစ့ကို
တစ္ညသိပ္ ေရစိမ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေစ့ကို ေရေႏြးေဖ်ာျပီးမွ လည္း ေကာင္း
စိုက္ပ်ိဳးေပးမွသာ ခ်ဥ္ေပါက္ေစ့အပင္ေပါက္ ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။

ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ကို ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္၊ ဟင္းခ်ိဳ၊ ခ်ဥ္ရည္ဟင္း၊ ခ်ဥ္ေပါင္သနပ္သုပ္
...စသည့္ ထမင္းျမိန္ဟင္းလ်ာမ်ားအျဖစ္ စားေလ့ ရွိၾကပါတယ္္။ အသားအမွ်င္ထူတဲ့
အနီေရာင္ခ်ဥ္ေပါင္ဖူးတို ့ကို ေၾကာ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်ဥ္ရည္ဟင္းအျဖစ္ပါ
ခ်က္စား ႏိုင္ပါတယ္္။ တခ်ိဳ  ့အရပ္ေဒသမ်ားမွာ အရြက္ရင့္ရင့္၊ အပြင့္ႏွင့္
အသီးတို ့ကို ေနပူပူတြင္ အေျခာက္လွန္းၿပီး လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း လုပ္၍
ေသာက္ၾကပါတယ္။ ခ်ဥ္ေပါင္ဖူး
ႏွင့္ ခ်ဥ္ေပါင္ပြင့္တို ့ကိုိ ထန္းလ်က္ (သို ့) သၾကား
ျဖင့္ယိုထိုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Jam၊ သၾကားရည္အႏွစ္၊
ရွာလကာရည္
စသည္ျဖင့္ စားသံုးၾကပါတယ္္။ ခ်ဥ္ေပါင္ဖူးယိုက အနံ ့အရသာ ပို၍
စူးတာေၾကာင့့္၊ ၄င္းကို
ဇီးယို ထက္ပို၍ လူၾကိဳက္မ်ားၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသီးရင့္ရင့္ကို သၾကား၊
ဆားအနည္းငယ္ တို ့ျဖင့္ ေရာၾကိဳျပီး ဆူလာပါက အေအးခံ ၍
ေဖ်ာ္ရည္အျဖစ္ေသာက္သံုးနိုင္ပါတယ္။

*ခ်ဥ္ေပါင္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ေဆးစြမ္း။*

“ ဒဗၺဂုဏပကာသနီ ေဆးက်မ္း ” တြင္ -

ခ်ဥ္ေပါင္နီ၊ ခ်ဥ္ေပါင္ျဖဴ၊ ခ်ဥ္ေပါင္ခါးဟူ၍ သံုးမ်ိဳးကြဲျပား၏။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုခ်ဥ္ေပါင္နီ၊ ခ်ဥ္ေပါင္ျဖဴရြက္သည္ ခ်ဥ္၏။ ပူ၏။ ပူနာ၊
သလိပ္နာ၊ သည္းေျခနာတို ့ကို နိုင္၏။ ေလကို ပ်က္ေစတတ္၏။ ခံတြင္းနာ၊
ႏႈတ္မျမိန္နာတို ့ႏွင့္ သင့္၏။ ခ်ဥ္ေပါင္ခါးသည္ ခ်ဥ္၏။ ငန္၏။ အဆီမရွိ။ ေလ
သလိပ္ကိုနိုင္၏။ အဆိပ္နာ၊ ျမင္းသရိုက္နာမ်ားႏွင့္ သင့္၏။ ႏႈတ္ကို ျမိန္ေစတတ္၏
ဟုဆိုထား ပါတယ္။

“ ေဆးအဘိဓာန္ ” တြင္ -

ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္သည္ ၀မ္းမီးေတာက္၏။ သည္းေျခနာကိုလည္းေကာင္း၊
ၾကက္ညွာနာကိုလည္းေကာင္း၊ ျမင္းသရိုက္နာကိုလည္း ေကာင္း ခ်မ္းသာေစတတ္၏
ဟုဆိုထားပါတယ္။

“ ဇီ၀ိတ၀ဃုန ေဆးက်မ္း ” တြင္ -

ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္သည္ ခ်ဥ္၍ ခြ်ဲ၏။ ယင္းသည္ လက္ျခားတစ္မ်ိဳး၊ အနီတစ္မ်ိဳးဟု
ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ အနီမွာ အထူးခ်ဥ္၏။ လက္ျခားမ်ိဳး သည္လည္း အျဖဴ ႏွင့္ အညို
ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ အညိုက စား၍ေကာင္း၏။ ႏုန္းေျမ၊ ေျမႏုအရပ္တြင္ ေပါက္ေသာ
ခ်ဥ္ေပါင္သည္ အခ်ဥ္ နည္း၍ အခြ်ဲအဖန္မမ်ားလွေသာေၾကာင့္ စား၍ အထူးေကာင္း၏။
တေပါင္းတန္ခူးလမ်ားတြင္ ၾကက္သြန္ခင္း ပတ္၀န္းက်င္တို ့ အနီး စိုက္ပ်ိဳးေသာ
ခ်ဥ္ေပါင္လက္ျခားမ်ားက အခ်ဥ္လည္းနည္း အခြ်ဲလည္းနည္းသျဖင့္ အလြန္ပင္
စားေကာင္း၏။ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ သည္ သလိပ္ကို စိုေစပြေစတတ္၏။ ဆီး၀မ္းကို
မွန္မွန္သြားေစတတ္ေသာ သီတဂုိဏ္း၀င္  အမ်ိဳးအစားေပတည္း ဟုဆိုထားပါ တယ္။

“ ရႈေတာ္မူ ေဆးက်မ္း ” တြင္ -

ထိုခ်ဥ္ေပါင္ခါးရြက္သည္ အျဖဴအနီဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားရွိ၏။ ခါး၏။ အနည္းငယ္
ခ်ဥ္၏။ အရြက္၏ အေကြ ့ၾကမ္း၏။ ယင္း အနီ မ်ိဳးသည္ ၀မ္းမီးကိုေတာက္ေစတတ္သျဖင့္
အစာ၏ ေၾကလြယ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ ပိတ္ကိုက္နာ၊ ျမင္းသရိုက္နာ၊  ေလနာ၊
သည္းေျခနာ၊ ၾကက္ညွာနာတို ့ကို နိုင္၏။ ရင္ကိုလည္း ေခ်ာင္ေစတတ္၏။
ယင္းခ်ဥ္ေပါင္ခါး အျဖဴသည္လည္း အနီ ႏွင့္ အက်ိဳး ေပးတူ၏။ သို ့ေသာ္ အျဖဴကား
အနီေလာက္ မထက္။ ထိုခ်ဥ္ေပါင္မ်ိဳးတို ့ကို ဓာတ္ခ်ဥ္ေပါင္၊ ကိုင္းခ်ဥ္ေပါင္၊
ခ်ဥ္ေပါင္လက္ျခား ဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚၾက၏။ ကိုင္းခ်ဥ္ေပါင္ခါးမ်ိဳးသည္
အရိုးတြင္ ေသးငယ္ေသာ ဆူးကေလးရွိ၏။ အရြက္ တြန္ ့လိပ္သေယာင္ ရွိ၏။
ခ်ဥ္ေပါင္လက္ျခားကား အရိုးအေၾကာနီ၏။ သို ့ေသာ္ အက်ိဳးေပးျခင္းတူ၏ ဟု
ဆိုထားပါတယ္။

“ ျမန္မာ့ေဆးက်မ္းမ်ား ” တြင္ -

(က) ခ်ဥ္ေပါင္ခါးကို အစာေၾကေဆး၊ ႏႈတ္ျမိန္ေဆး၊ ေသြး၀မ္း၊ ျမင္းသရိုက္နာ
ေပ်ာက္ေဆး၊ ၀ျဖိဳးေဆး၊ ကာမအားတိုးေဆး၊ နားကိုက္ေပ်ာက္ေဆး၊
လည္ေခ်ာင္းနာေပ်ာက္ေဆး၊ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၊ အဆစ္လြဲနာက်င္ ေပ်ာက္ေဆး၊
၀မ္းႏႈတ္ေဆး၊ သည္းေျခေရာဂါ ႏွင့္ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးအျဖစ္
ေဆး၀ါးမ်ားေဖာ္စပ္ရာတြင္ သံုးေလ့ရွိပါတယ္္။ (ခ) ခ်ဥ္ေပါင္ျဖဴကို ၀မ္း
ပ်က္ျခင္းအတြက္ေဆးေဖာ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ (ဂ) ခ်ဥ္ေပါင္နီလက္ခ်ားကို ဆီးရႊင္ေဆး၊
ေရငတ္ေပ်ာက္ေဆး၊ ႏႈတ္ျမိန္ခံတြင္း ေကာင္းေဆး၊ သည္းေျခေရာဂါ၊ မူးေ၀ျခင္း၊
ေလနာေရာဂါ၊ ႏူနာေရာဂါ၊ အဆုတ္ေရာဂါ၊ အသားအေရညို ညစ္ျခင္း၊ သားသည္ မိခင္မ်ား ႏို
့ရည္လိုက္ေဆးအျဖစ္ ေဆး၀ါးေဖာ္စပ္ၾကပါတယ္။ *“ ခ်ဥ္ေပါင္နီရြက္၊ ႏြားသားဖက္
ၾကိဳခ်က္ေသာက္စားၾက ၊ စမ္းရည္ ပမာ ႏို ့ထြက္လာ လင္ပါကူေသာက္ရ ”* ဟူ၍ ႏို
့ထြက္ေဆးနည္းအျဖစ္ ညႊန္းဆိုထားပါတယ္။

ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ ၉၆-ပါးေသာ ေ၀ဒနာမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါေဆးျမီးတိုမ်ားျဖင့္လည္း
ကုသေပ်ာက္ကင္းနိုင္ပါတယ္။

(၁) ခ်ဥ္ေပါင္ခါး အပြင့္ ၁၂-ပြင့္ကို သၾကား ၂-ပဲသားႏွင့္ေရာၾကိတ္၍
ငရုတ္ေကာင္းအနည္းငယ္ေရာထည့္ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အပူ လြန္၍ အခ်ဥ္ျပန္ေသာ
အစာမေက်ျခင္းေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေစနိုင္ပါတယ္။ (၂) နာက်င္ကိုင္ခဲေသာ
ေ၀ဒနာမ်ားအတြက္ ခ်ဥ္ေပါင္ ခါးပင္အေစ့ကို အမႈန္ ့ျပဳ၍ ထိုအမႈန္ ့ ၂-ပဲသားကို
ႏွမ္းဆီ လၻက္စားဇြန္း ၂-ဇြန္း ေရာစပ္လိမ္းေပးနိင္ပါတယ္။ (၃) ခ်ဥ္ ေပါင္နီအရြက္
ႏွင့္ ခ်ဥ္ေပါင္သီးတို ့ကို ေနရိပ္မွာအေျခာက္လွမ္းျပီး၊ ေရေႏြးဆူဆူမွာ
သင့္ရံုထည့္၍ သၾကားႏွင့္ေရာစပ္ ေသာက္ ေပးျခင္းျဖင့္ ဆီးေရာဂါ ႏွင့္
ေရငတ္အာေျခာက္ျခင္းကို သက္သာေစပါတယ္။ (၄) ခ်ဥ္ေပါင္ခါးပင္အေစ့ကို ေလွာ္၍အမႈန္
့ျပဳပါ။ ထိုအမႈန္ ့ ၁-ပဲသားကို ေရေႏြးႏွင့္ ေန ့စဥ္ေသာက္ေပးပါက၊ အစာမေၾက
၀မ္းပ်က္ေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။ (၅) ဗိုက္ နာျပီး အက်ိအခြ်ဲမ်ားႏွင့္
၀မ္းသြားပါက၊ ခ်ဥ္ေပါင္ခါး (သို ့) ခ်ဥ္ေပါင္ျဖဴ (သို ့) ခ်ဥ္ေပါင္နီလက္ခ်ားတို
့၏ အျမစ္ ေသြးရည္ ၁-ဇြန္း ကို တစ္ေန ့ ၂-ၾကိမ္ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္
သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။ (၆) ခ်ဥ္ေပါင္နီလက္ခ်ား အရြက္ကို ထမင္းႏွင့္ေရာ
ၾကိတ္ျပီး၊ ျပည္တည္နာ၊ အနာစိမ္း၊ ေခြးကို္က္နာ၊ ေၾကာင္ကိုက္နာ၊ အနာအို၊
အနာေဆြးမ်ားေပၚအံုျပီး အ၀တ္ ႏွင့္ စည္းထား ေပးျခင္းျဖင့္ အနာရင္းျခင္း၊
ငန္းမန္းလိုက္ျခင္းမရွိဘဲ အျမန္ဆံုးသက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။ (၇) ေျမြ၊ ကင္း
ကိုက္ခံရပါက ကုလားခ်ဥ္ေပါင္ကို ၾကိတ္၍ အံုေပးပါ။ (၈) အစာအိမ္
ေလပူမႈတ္ျခင္းအတြက္ ကုလားခ်ဥ္ေပါင္အရြက္ သတၱဳရည္ေသာက္ေပးပါ။ (၉)
၀မ္းပ်က္ျခင္းအတြက္
ကုလားခ်ဥ္ေပါင္ အေစ့ကိုေလွာ္၍ အမႈန္ ့လုပ္ျပီးေသာက္ပါ။ (၁၀) အဆစ္အျမစ္ ကိုက္ခဲ
ျခင္းႏွင့္ အဆစ္လြဲျခင္းတို ့အတြက္ ခ်ဥ္ေပါင္ခါး အေစ့ (သုိ ့) အရြက္တို ့ကို
ေထာင္းထု၍ လိမ္းအံံုေပးပါ။ (၁၁) ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးျခင္း အတြက္ ခ်ဥ္ေပါင္ခါး
အရြက္ကို ေဖ်ာ္ရည္လုပ္၍ ေသာက္ပါ။

*ခ်ဥ္ေပါင္ ႏွင့္ သိပၸံေဆးစြမ္း။*

*(၁) *အူသိမ္၊ အူမတို ့ကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳပါတယ္။ (၂) ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ထဲမွာ hydroxy
ႏွင့္ amino အက္ဆစ္မ်ားၾကြယ္၀စြာ ပါရွိ ေသာေၾကာင့္ ဆီးအား ေကာင္းေစပါတယ္္။
ဆီးရႊင္၍ ၀မ္းသက္ေစပါတယ္။ (၃) Vitamin C ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္တို ့ အေျမာက္အ
မ်ားပါရွိေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ခံစြမ္းအားေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဆဲလ္မ်ားေသဆံုးျခင္းမွ
ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ သြားဖံုးႏွင့္ သြားတို ့ကို က်န္း မာေစျခင္း၊ free
radicals အႏၱရာယ္မွ
ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ အရြယ္ကိုႏုပ်ိဳေစျခင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အလားအလာ
နည္းပါးေစႏိုင္ျခင္း၊ အဆုတ္ကိုက်န္းမာေစျခင္း၊ အေအးပတ္ျခင္း၊ ရာသီေပၚႏွာေစး
ေခ်ာင္းဆိုး ကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ႏွာရည္ ယိုႏွာပိတ္ျခင္းတို ့မွလဲ
ကာကြယ္ေပးျခင္း...စသည္ျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳပါတယ္။ (၄) Calcium ဓာတ္
အေျမာက္အမ်ား ပါရွိ သျဖင့္ အရိုးကိုသန္မာေစျခင္း၊ အာရံုေၾကာအဖြဲ
့အစည္းမ်ားႏွင္ ့ၾကြက္သားမ်ား ဖြဲ ့စည္းမႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊
ေသြးက်ဲျခင္း မွကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ေျခလက္မ်ားတဆစ္ဆစ္နာက်င္ျခင္း ႏွင့္
ထံုထိုင္းေလးလံျခင္းတို ့ကိုသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း၊ ကေလး ငယ္မ်ား ဖြံ
့ျဖိဳးမႈေႏွးေကြးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း.. စသည္ျဖင့္
ေကာင္းက်ိဳးျပဳပါတယ္။ (၅) ခ်ဥ္ေပါင္ပန္းပြင့္မ်ားဟာ
ႏွလံုးေရာဂါ ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ (၆) ခ်ဥ္ေပါင္ဖူး၏ အေစ့မွလဲ
အဆီထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ထိုအဆီျဖင့္ အေရျပားေပၚရွိအနာ အမ်ိဳး မ်ိဳးတို ့ကို
လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ ေရာင္ကိုင္းျခင္းကိုသက္သာေစျပီး၊ အနာမ်ားလဲ က်က္ေစပါတယ္။ (၇)
 ေျခလည္ပင္း ျပတ္ရွနာမ်ား၊ ဖက္ခြက္နာႏွင့္ ျပန္တည္နာမ်ားအတြက္ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ကို
မီးျမွိဳက္၍ အံုေပးျခင္းျဖင့္သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္။ (၈) ခ်ဥ္
ေပါင္ဖူးေဖ်ာ္ရည္ကိုေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္
ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါကိုသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္္။ လူကိုလန္းဆန္းေစႏိုင္ပါတယ္။
(၉) ခ်ဥ္ေပါင္အေစ့ျပဳတ္ရည္ကို
ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ အစာနင္ျခင္းႏွင့္အစာမေက်ျခင္းတို ့ကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစ
ႏိုင္ပါ တယ္္။ (၁၀) ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ကို လၻက္ရည္ၾကမ္းေသာက္သံုးျခင္းအားျဖင့္
ကိုလက္စထေရာကိုက်ေစျခင္း၊
ကုိယ္အေလး ခ်ိန္က်ေစ ျပီး ေသြးလည္ပတ္ႏႈန္းကိုလဲ ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။
ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့ကိုလဲ ဟန္ ့ တားကာကြယ္ေပး ႏိုင္ပါတယ္။ (၁၁)
ဒူးရင္းသီးစားၿပီးပါက၊
ခ်ဥ္ေပါင္သီးေဖ်ာ္ရည္ကိုေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အပူကန္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

*သတိျပဳရန္။* ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူမ်ား အလြန္အကြ်ံမစားသင့္ပါ။ ခ်ဥ္ေပါင္က
ေသြးေပါင္ခ်ိန္တက္နိုင္ပါတယ္။ ေခ်ာင္းဆိုးရင္ၾကပ္ ေ၀ဒနာသည္
မ်ားႏွင့္လည္းမသင့္ေတာ္ပါ။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအလြန္နဲပါးျပီး၊ ေစ်းႏႈန္းလဲမၾကီးေသာ မိမိတို ့လက္တကမ္းမွာ
၁၂-လ ရာသီပတ္လံုး အလြယ္ကတူရရွိႏိုင္ ေသာ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္တို ့ကို
အစာလဲေဆး၊ေဆးလဲအစာ အျဖစ္ စားေသာက္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။
မူရင္း ေပါက္ေပါက္         
Shareလုပ္ၿပီးအမွတ္မ်ားရယူပါ
0 Aavapoints

Trending:

ဘဲဥ​ေတာ့ဘဲဥပဲ ဒါေပမယ့္ဆားဘဲဥ

   ေဆးဘဲဥကိုပဲ လူေတြက
more

Thomas

1 Share  650 Views

Sales လား?Marketing လား?

Sale လား၊ Marketing လား ?
more

Amanda

Share  597 Views