ပဲျပားမ်ားသတင္း

Food & Recipies
19/06/2017
353 views
( ၁၂.၆.၂၀၁၇) ရတနာပံု(စ)ေစ်းတြင္ 
( Mobile Lab Van ) ေရြ႕လ်ားဓါတ္ခြဲေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖင့္ ( Post Market Surveillance ) ေစ်းကြက္နမူနာေကာက္ယူျပီး 
စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ 
A နဲ့ T တံဆိပ္ပဲျပားမ်ားမွာ 
(Formalin) ေဖာ္မလင္ေဆးရည္အသံုးျပဳမွူေတြ့ရွိရတဲ့အတြက္ -
ဆက္လက္ၿပီး ေစ်းမ်ားမွ ေရာင္းခ်ေနတဲ့
I , K, 7, Y အစရွိတဲ့ ပဲျပားမ်ားကို 
ေစ်းကြက္မွ နမူနာဝယ္ယူ စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္၊
7 နဲ႔ Y တံဆိပ္ပဲျပားမ်ားမွာ 
ေဖာ္မလင္ ထပ္မံ စစ္ေဆးေတြ့ရွိရျပီး
K နဲ႔ I တံဆိပ္ပဲျပားမ်ာေတာ့ မေတြ့ရွိရပါ။ 
ပဲျပားစက္ရံုမ်ား ထုတ္လုပ္ရာ 
စက္ရံုမ်ားကို စံုစမ္းျပီး
မနၱေလးျမို့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ 
ဌာနမႉး၊ ေစ်းနွင့္သားသတ္ဌာန၊ 
ဌာနမႉး၊သန့္ရွင္းေရးဌာန၊ မ်ားနွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ 
FDA မနၱေလးရံုးခြဲမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ 
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ 
စည္ပင္ရဲတပ္ဖြဲ့၊ 
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ား ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မွ - 
ေရွာင္တခင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမွူမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ျကျပီး -
ေဖာ္မလင္ေတြ့ရွိထားေသာ -
ပဲျပားစက္ရံု (၂) ခုအား 
ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးး ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား မျပဳရန္၊ 
ရပ္ဆိုင္းထားရန္ 
ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျကပါတယ္၊
ဆက္လက္ၿပီး ...
လိုအပ္တဲ့အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးး ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္
မိမိ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ 
တာဝန္ယူရန္ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ၿပီး
အမ်ားျပည္သူ၏ 
က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစပါက 
ထိေရာက္စြာ ဆက္လက္ ထုတ္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားျကမည္ျဖစ္ပါေျကာင္း။
Shareလုပ္ၿပီးအမွတ္မ်ားရယူပါ
0 Aavapoints

Trending:

ဘဲဥ​ေတာ့ဘဲဥပဲ ဒါေပမယ့္ဆားဘဲဥ

   ေဆးဘဲဥကိုပဲ လူေတြက
more

Thomas

1 Share  651 Views

ကင္ဆာ အားေပး အစားအစာမ်ား

ေမး ။ ။ ဒီေန႔ေတာ့
more

Ei Ei

1 Share  354 Views