ဆုလက္ေဆာင္ေတြရမယ့္ Aavapointsဆုလက္ေဆာင္အစီအစဥ္

04/09/2017
597 views
Shareလုပ္ၿပီးအမွတ္မ်ားရယူပါ
10 Aavapoints
Khin Chan Nyein Kyaw 12/10/2017 at 06:59 PM

ဘာေတြေရးရမွာလဲ

Aung Ye Yint Yint 31/10/2017 at 07:11 AM

Nice

DL Phoe 25/12/2017 at 09:32 PM

good

DL Phoe 25/12/2017 at 09:32 PM

ျကိဳက္

DL Phoe 25/12/2017 at 09:32 PM

hi

DL Phoe 25/12/2017 at 09:33 PM

ေအာင္ျမင္ပါေစ

DL Phoe 25/12/2017 at 09:33 PM

hi

DL Phoe 25/12/2017 at 09:33 PM

hi

DL Phoe 25/12/2017 at 09:33 PM

nice

DL Phoe 25/12/2017 at 09:34 PM

sweet

DL Phoe 25/12/2017 at 09:34 PM

like

DL Phoe 25/12/2017 at 09:34 PM

love

DL Phoe 25/12/2017 at 09:34 PM

right

Khant Zin 26/12/2017 at 12:25 AM

ပစၥည္းေလးေတြေျကာ္ျငာေပးရမ

Chityine Chityine 26/12/2017 at 07:36 AM

Good

????? ????????? 26/12/2017 at 08:28 AM

okသိဘူး

Fob Man 26/12/2017 at 03:05 PM

Inn

Min Kyaw 26/12/2017 at 09:04 PM

Good

Thu ra 27/12/2017 at 12:34 PM

good